AUDAX CORP Висококачествени продуктови решения от цветни и черни метали

Дългогодишният опит на ръководните кадри и служителите ни на пазара за цветни и черни метали, създаде предпоставката за строго профилиране на дейността на „АУДАКС КОРП“ стартирало през 2014г. Компанията оценя съвременният пазар в България и чужбина, като динамично променящ се в посока търсене на качество и метал, който отговаря индивидуално на нуждите на всеки един партньор на фирмата. Търговията с метали е с тенденция да се развие в дейност, която не просто предлага наличен продукт, но дава решение на текущ казус. Точно и поради тази причина, контакта ви с представител на компанията ще доведе до детайлна дискусия на текуща нужда, свързана с производството ви. Разговорът ви с нас, също така ще помогне на екипът ни да предостави предложение за решение с продукт/и, които да отговарят конкретно на търсените от вас качества, срок за доставка и ценови нива. Нашето желание е да отговорим на конкретни ваши потребности, а не само да предложим това, което е налично и достъпно за всеки, но не отговаря на всички зададени от вас параметри.

офиси и търговски бази

Фирмата разполага с търговски бази в Пловдив и Велико Търново, които разполагат с огромно разнообразие от цветни и черни метали, които отговарят на текущо търсените на пазара. Складовете обслужват, както физически лица, така и корпоративни партньори на фирмата

Годишни или тримесечни поръчки

Двата склада, също така, се използват за съхранение на конкретни поръчки от клиенти, с поетапно изтегляне в рамките на договорените срокове. Независимо от формата, механичните свойства, химичен състав и състояние на метала, който търсите, екипът ни с внимание ще се отнесе дори и към запитване свързано с мострена доставка на нов за вас продукт, който би ви помогнал за стартиране или разширяване взаимоотношенията ви с ваш контрагент. По този начин,  гарантираме, качество на продукта и наличност на същия във всеки един момен. Вярваме, че предлагането на тези възможности, до огромна степен улеснява планирането на доставки и логистика и дава възможност на всеки един клиент да използва това време за разширяване и подобряване на бизнес процесите и партньорствата си.

вижте нашите адреси


Индустрии и партньори:

Аудакс Корп държи на бъдеще, в което клиенти и доставчици поддържат устойчивото си дългогодишно партньорство. Опознаването на индивидуалните нужди или изисквания на всеки партньор отнема време, а времето е ценен ресурс. Екипът ни вярва, че поддържането на коректни бизнес взаимоотношения е предпоставка и за компромиси, които са изключително важни във всяко бизнес сътрудничество.

Към този момент, фирмата има изградени такива взаимоотношения с фирми в: автомобилостроенето, производството на хидравлични елементи, авиационното строителство, корабостроенето, военното производство, медицината, изграждането на мостови конструкции, производството на турбини и генератори, компоненти и аксесоари за петролната и газова индустрия, производство на ел.табла, трансформатори, водопроводни, отоплителни, хладилни, охлаждащи и климатични инсталации, производство на машинни части и различни детайли, декорации и модерни изкуства, производство на резервни части за разнообразие от машини, леярска дейност и много други.

Мисия:

Да доставяме бъдещето - висококачествени продуктови решения от цветни и черни метали за вашия бизнес


Последни новини

10.06.2024

01.08.2023

Автоматизирана машина /циркуляр/ за разкрой на алуминиеви плочи – mayer al 160/200

Очакваме през 2024 да бъде инсталирана в склад Пловдив автоматизирана машина /циркуляр/ за разкрой на алуминиеви плочи – mayer al 160/200

01.08.2023

Технологично обновление 2023 г.

С оглед на устойчивото развитие и в крак с новите екологични норми и тенденции Аудакс Корп ООД инвестира в изцяло нови подемно-транспортни машини за базите на компанията в Пловдив и Велико Търново.

05.05.2022

Палети от горещо пресована целулоза - Ново

През май 2022 година Аудакс Корп ООД добави в портфолиото си от продукти иновативни транспортни палети, произведени от горещо пресована целулоза.