транспортни палети от целулоза - ИНОВАЦИЯ 

ЕКОЛОГИЯ – КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Екологията се превръща във все по-важна част от живота ни. Тя въздейства, както на ежедневието ни, така и на бизнес действията ни. Всеобщите усилия да оставяме все по-малък отпечатък от човешката дейност върху природата, ни кара да търсим нови възможности за по-оптимално използване на природните ресурси.
Водени от желанието да работим за подобряване на средата, в която живеем, проучихме перспективните материали за производство на транспортни палети и задълбочихме вниманието си върху възможността за производство на такива от целулоза. Суровина, която обикновенно се подценява, както от крайните потребители, така и от бизнеса. Най-често свързваме целулозата с един от най-разпространените продукти изработен на нейна основа – хартията. Именно заради широкото ѝ разпространение виждаме в нейно лице добра алтернатива, която би могла да замести дървесината при производството на транспортни палети с различни размери, добавяйки редица предимства пред наличните традиционни палети.
На първо място, основното предимство на тази суровина е широката ѝ достъпност и възможността да се набавя от различни източници – рециклирана хартия, бързо-растящи дървесни видове, отпадъци от дървесина и пр. Използването им ще намали влиянието на човека и човешката дейност върху природата. В допълнение – възможността на тази суровина да се преработва, позволява многократното ѝ използване за изработването на идентични продукти, а оставена в природата – тя се разгражда самостоятелно, като не само не замърсява околната среда, но и ѝ помага, подхранвайки развитието на растителните видове.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА С ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА – НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ПРЕДИМСТВА:

1. По-малко собствено тегло – теглото на EPAL палет с размер 120х80х14,4 см е около 22-25 кг, докато палет произведен от целулоза с размери 120х80х13 см е с тегло около 3,5 кг, което позволява драстичното намаление в общото тегло – транспортна опаковка плюс продукт;

2. Оптимизира разходите за транспортна опаковка – цената на 1 бр палет произведен от целулоза е с до 50% по-ниска от тази за закупуване на идентичен размер произведен от дървесина;

3. Разходите по доставката на палети от целулоза са с 50 % по-ниски – в един камион с 34 палетоместа се събират двойно повече палети от целулоза от тези от дървесина (680 бр от дървесина / 1360 бр от целулоза);

4. Разходите по управление като отпадък са 4 пъти по-ниски – ако за оползотворяването на отпадъка от дървен палет се заплаща такса от около 10 лв, то за палет от целулоза се дължи такса в приблизителен размер 2,50 лв.;

5. Оптимизация на складовото пространство: палетите от целулоза могат да бъдат наредени един върху друг при складиране, като на височина 1 м се събират 20 бр празни палета, докато при подредбата на дървени палети и скари на височина 1 м могат да се съберат до 8 бр ( 2,5 пъти по-малко);

6. Експорт – без допълнително третиране: Съгласно становище на БАБХ този вид палети не съдържа карантинни вредители и не подлежат на допълнително третиране и сертифициране по ISPM15.

7. Био-базирани добавки правят палетите устойчиви и издръжливи на климатични влияния;

8. Позволява опростено управление като отпадък: палетите от целулоза могат да бъдат изхвърлени директно в контейнерите за отпадъчна хартия ( като по този начин отпада необходимостта от събирането и управлението на нетипичен отпадък като дървесината.)


image

Размер: 120х80х13см

Тегло на 1бр: 3,5 кг.
Натоварване: 250 кг.
Брой палети в 1м: 20 бр.
Устойчивост на температурни амплитуди: от - 20°C до + 80°C.
Устойчивост на влага: хидрофобно обработени.


image

Размер: 80х60х13см

Тегло на 1 бр: 2,5 кг.
Натоварване: 250 кг.
Брой палети в 1м: 20 бр.
Устойчивост на температурни амплитуди: от - 20°C до + 80°C.
Устойчивост на влага: хидрофобно обработени.


image

Размер: 60х40х13см

Тегло на 1 бр: 1 кг.
Натоварване: 200 кг.
Брой палети в 1м: 20 бр.
Устойчивост на температурни амплитуди: от - 20°C до + 80°C.
Устойчивост на влага: хидрофобно обработени.


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Всяка една транспортна опаковка, независимо от нейната здравина и материал, от който е произведена, трябва да бъде използвана и съхранявана така че нейната цялост да не бъде нарушена по време на експлоатация.
По време на съхранение и използване на палети произведени от целулоза, трябва да се спазват следните инструкции:

  • при съхранение в стелажни системи, да се използват профили или скари
  • неподходящи за дългосрочно съхранение на открито или във влажна среда
  • забранено е влаченето на натоварен палет директно по пода
  • не е предназначен за директен контакт с храна
  • теглото на товара да се разпределя равномерно по площта на палета

Галерия