Сервизна дейност

За удобството на своите клиенти Аудакс Корп ООД предлага разкрой на всички видове прътов и листов материал. Извършваме както единични, така и серийни поръчки за рязане на заготовки с висока точност.

НОВО!!! АВТОМАТИЗИРАНА МАШИНА /ЦИРКУЛЯР/ ЗА РАЗКРОЙ НА АЛУМИНИЕВИ ПЛОЧИ – MAYER Al 160/200, ПАРАМЕТРИ:
 

 • изцяло автоматизиран процес на рязане с ЦПУ
 • височина на рязане в диапазона 5мм – 200 мм
 • минимална ширина на отрязан детайл – 20 мм
 • формат на обработваните плочи 3200х3200 мм
 • хидравлично позициониране на материал
 • възможност за рязане в пачка
 • сериен капацитет

Благодарение на изцяло подобрена технология от ново поколение се постигат изключително прецизни точности при ряза:

 • праволинейност при рязане  +/-0,15 мм при дължина 3000 мм
 • ъглова точност  +/-0,1 мм на страна 1м
 • вертикална ъглова точност +/-0,05 мм при дебелина 100 мм


KASTO WIN A 3.3 - АВТОМАТИЧНА ЛЕНТООДРЕЗНА МАШИНА разкрой на ПРЪТОВ МАТЕРИал (база Пловдив)

 • скорост на рязане – 12-150м/мин
 • максимален диаметър – 330мм
 • минимален диаметър – 10мм
 • минимална дължина на отрязан детайл – 10мм
 • височина и ширина 330х350мм
 • автоматично почистване на ножовката и готовия детайл
 • прецизност – толеранс +/-0,1мм/100мм дължина със отрезна скорост от 150м/мин.
 • Автоматично задаване на всяка операция –  минимализиране риска от грешка

Механичен разкрой на алуминиеви листи с дебелина от 5 до 100мм.


ЛЕНТОРЕЗНА МАШИНА BMSO 550 (база пловдив), Параметри:

 • максимален диаметър – 550мм
 • минимален диаметър – 20мм
 • минимална дължина на отрязан детайл – 20мм
 • височина и ширина 550х550мм

ЛЕНТОРЕЗНА МАШИНА реба 320 (база пловдив), Параметри:

 • максимален диаметър – 320мм
 • минимален диаметър – 20мм
 • минимална дължина на отрязан детайл – 20мм
 • височина и ширина 320х320мм

ЛЕНТОРЕЗНА МАШИНА кме 350 (база Велико търново), Параметри:

 • максимален диаметър – 350мм
 • минимален диаметър – 20мм
 • минимална дължина на отрязан детайл – 20мм
 • височина и ширина 320х320мм

стационарен дисков циркуляр macc tv 350 (база Велико търново, Параметри:

 • разкрой на кухи профили; шини; винкели
 • максимален габарит – 100 мм
 • минимален габарит – 10мм
 • минимална дължина на отрязан детайл – 100мм

ГИЛОТИНА С МАКСИМАЛНА ДЕБЕЛИНА до 2ММ (база Велико търново), Параметри:

 • разкрой на листов материал до 2мм
 • максимален габарит – до 2000мм

СКАЛ МАШИНА /ЦИРКУЛЯР/ ЗА РАЗКРОЙ НА АЛУМИНИЕВИ ПЛОЧИ (база пловдив), ПАРАМЕТРИ:

 • дебелина в диапазона 5мм - 100мм
 • минимална ширина на отрязан детайл – 50 мм
 • формат на обработваните плочи 1500х 2000 мм