аудакс корп цветни метали

Продуктови решения от алуминий, мед, месинг, бронз и олово

АУДАКС КОРП предлага широка гама от цветни метали. Тази секция дава обща информация за всеки един цветен метал, неговото приложение, предлагани продукти, размери и сплави.

Алуминий свойства и приложение

Разнообразие от сплави и информация за тяхното приложение, разшифрофка на термична обработка , наименование по EN, DIN и Werkstoff N-r.

Продукти от мед и медни сплави /месинг и бронз/

телове, кръгли и квадратни пръти, шини, ленти и рулони, тръби, тръби и пръти произведени чрез непрекъснато леене, едрогабаритни кондуктурни втулки с външно стъпало, едрогабаритни втулки с груба машинна обработка, едрогабаритни дебелостенни втулки за преси, фрикционни пръстени