mayer al 160/200Автоматизирана машина /циркуляр/ за разкрой на алуминиеви плочи

Очакваме през 2024 да бъде инсталирана в склад Пловдив автоматизирана машина /циркуляр/ за разкрой на алуминиеви плочи – mayer al 160/200

Технология от ново поколение

Процесът на позициониране и рязане е изцяло автоматизиран, а благодарение на подобрената технология от ново поколение се постигат изключително прецизни точности при рязане на детайлите:

• праволинейност при рязане +/-0,15 мм при дължина 3000 мм
• ъглова точност +/-0,1 мм на страна 1м
• вертикална ъглова точност +/-0,05 мм при дебелина 100 мм

Машината ще предложи на всички настоящи и бъдещи клиенти на фирмата нови възможности и удобства при изпълнение на единични и серийни поръчки. Параметри:

• височина на рязане в диапазона 5мм – 200 мм
• минимална ширина на отрязан детайл – 20 мм
• формат на обработваните плочи 3200х3200 мм
• хидравлично позициониране на материала
• възможност за рязане в пачка
• сериен капацитет с бързи срокове на изпълнение