Audax Corp. Изделия и продукти от черни метали

Автоматни, въглеродни стомани, стомани за гореща обработка, стомани с последваща повърхностна закалка, пружинни, конструкционни, инструментални стомани и профили по задание на клиент. АУДАКС КОРП Предлага от наличост и нова доставка, за конкретен проект,  разнообразие от продукти с огромнен асортимент от видове стомани, както и поръчкови профили от тези метали.

Въглеродни стомани

Въглеродни стомани – приложение и обща информация, както и информация за предлагани продукти и размери, марки стомани и толеранси според EN стандарт.

Пружинни стомани

Пружинни стомани – обща информация, предлагани марки и видове продукти

Неръждаеми стомани

Неръждаеми стомани – обща информация, видове марки, предлагани продукти и приложение

Поцинкована ламарина и поцинкована ламарина с допълнително органично покритие

Аудакс Корп предлага разнообразие от горещо поцинковани рулони, листи и щрипсове, както и продукти с последващо PVC покритие. В допълнение фирмата произвежда профилирана ламарина и предлага от ново производство разнообразие от поцинковани профили, шини и тел.

Специални продукти - Профили по задание

От 2014 година Аудакс Корп стартира предлагането на горещо валцувани и студено изтеглени профили от черни метали и студено изтеглени профили от цветни метали по конкретно задание на клиент.