Пружинни стомани

Пружинните стомани позволяват промяната на формата на дадено изделие след като същото бъде подложено на натоварване, и след това да върнат първоначалната си форма, след премахване на товара. В този случай свойството да се разтяга е от изключително значение при производство на този вид стомани.
При използването на тези стомани, натоварването може да бъде във формата на натиск, издърпване или осукване. Главните легиращи елементи, които се използват при производство на тези стомани са: силиций /Si/, хром /Cr/, манган /Mn/ и ванадий /V/.

Предлагани марки и форми пружинни стомани

Независимо дали пружинната стомана е за спирални или плоски пружни, те са закалени след формоване и обикновенно се доставят в темперирано състояние. За големи пружини задължително се използват легирани стомани, за да може да се получи единна структура на напречното сечение.

Предлагани марки

Предлагани марки: 50CrV4, 55Cr3, 55Si7, 60Si7, 60SiCr7, 54SiCr6, 60SiCr8, 60SiMn5, 65Si7

Предлагани форми

Предлагани форми: пръти с оребряване или набраздяване – за повече информация обърнете се към наш екип с конкретно запитване.


Изтеглете в PDF: