Конструкционни стомани

Конструкционните стомани са стандартни стомани в различни марки, като всяка една от тях има специфичен химичен състав и механични свойства, които отговарят на тяхното приложение.

Конструкционните стомани - стандартни стомани в различни марки

Конструкционните стомани са стандартни стомани в различни марки, като всяка една от тях имя специфичен химичен състав и механични свойства, които отговарят на тяхното приложение. Те се използват главно за метални конструкции от всякакъв тип и строителство. Основните марки конструкционни стомани са S235J2/JR, S275J2/JR, S355J2/JR , S355K2W тн.

Символите, които съставят марката, имат следните значения:

 • S – показва че това е конструкционна стомана
 • 235 – обозначава минималната граница на провлачване на стоманата
 • J2/K2/JR/JO – показват издръжливостта на метала към натрошаване/начуплане и използваната методология на теста V'notch
 • Z – конструкционна стомана с подобрена якост перпендикулярна на повърхността
 • С – студено деформиран

В зависимост от производственият процес и хим. Състав допълнителни букви и класификации могат да бъдат добавени към марките на тези стомани.

Предлагани конструкционни стомани:

Аудакс Корп предлага , както горещо валцовани така и студено изтеглени конструкционни стомани, в различни марки и комбинация от размери и форми:

Марки:

Марки: S235JR/JO/J2, S275JR/JO/J2, S355JR/J0/J2, E355, E360

Размери и метод на обработка:

 • горещо валцувани пръти – от Ø 14 до Ø 330мм
 • студено изтеглени пръти – от Ø 4 до Ø 90 мм
 • горещо валцувани квадрати – от 10х10 до 300х300мм
 • студено изтеглени квадрати – от 8х8 до 80х80мм
 • горещо валцувани шини – от 10х3 до 200х20мм
 • студено изтеглени шини – от 8х7 до 200х20
 • безшевни тръби
 • студено изтеглени шестостени – от 6 до 100мм
 • студено изтеглени винкели от марка S235JR – при запитване – от 10х10х2 до 100х100х10мм
 • студено изтеглени разностранни винкели от марка S235JR - при запитване – размери от 25х15х3 до 100х50х10мм
 • студено изтеглени Т винкели от марка S235JR - при запитване – размери от 20х20х3 до 79х79х9
 • обстъргани от Ø 10 до Ø 370
 • профили по задание /за повече информация посетете раздел профили по задание/

допълнителни продукти

СТУДЕНО ОГЪНАТИ ПРОФИЛИ


Аудакс Корп търгува със студено огънати /СОП/ стоманени профили / С, U , ∑ и Z/, които намират широко приложение като елементи при изграждане на разнообразие от метални конструкции. Специфичните им геометрични характеристики водят до висока носимоспособност, намаляват теглото в сравнение със стандартните профили и са изключително лесни за монтаж.
Използването на студеноогънатите профили позволява чувствително поевтиняване на различните видове метални конструкции, тъй като те успешно заменят горещо изтеглените профили /UPN/ при равни или по-големи инерционни и съпротивителни моменти и значително по-ниско тегло на линеен метър.

Аудакс Корп предлага доставка на студено огънати профили и винкели в няколко варианта:

 • профили произведени от горещо валцувана/гв ламарина с марка S235, S275, S355
 • профили произведени от студено валцувана/св ламарина с марка - DC01
 • профили от горещо поцинкована ламарина с марка DX51 и цинково покритие по задание на клиента
 • профили от гв или св ламарина с отвори и с последващо горещо поцинковане

  Забележка: Профилите могат да бъдат доставени на нестандартни дължини по задание на клиента.

ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ ТРЪБИ

Аудакс Корп предлага електрозаварени тръби от наличност и от нова доставка/производство в зависимост от крайното приложение на тръбата.
Електрозаварените тръби са произведени чрез надлъжно или спираловидно полагане на заваръчния шев. Размерите на диаметъра на тръбата могат да варират от Ø6 до Ø2500 с дебелина на стената от 0,5мм до 40мм.
Суровината, която се използва за производство на кръгли или профилни електрозаварени тръби е плосък прокат /св, гв, поцинкован/ във формата на рулон, щрипс дори и лист. Физическите качества на тръбата по принцип се определят от входния материал, но ако има изискване за допълнителни свойства то тя може да претърпи допълнителни термични или студени обработки.
Фирмата ни предлага огромно разнообразие от тръби, които са студено или горещо деформирани.

Основни размери и марки на тръби от наличност:

марка S235, DD11, DC01
дебелина на стената от 0,5 до 20мм
диаметър от Ø 10 до Ø 159
размер профилни тръби от 10х10 до 400х400

ТРЪБИ ПО ЗАДАНИЕ ОТ КЛИЕНТ

Извън поддържаните на склад марки и размери Аудакс Корп може да предостави оферта за всяко едно ваше запитване благодарение на изградени дългогодишни взаимоотношения с основните производители на електрозаварени тръби със студено и горещо деформиране, както и производители на спиралошевни тръби. При нужда от оферта или доставка, можете да се обърнете към нашия екип. Гарантираме бърз отговор и конкурентни условия за доставка, както и най-високо качество на продукта.

Може да се възползвате и от допълнителни изисквания към тръбите като:

 • доставка на точна дължина
 • точни толеранси
 • пробиване на отвори
 • горещо поцинковане на тръбите

Изтеглете в PDF: