Автоматни стомани студено изтеглени

Автоматните стомани формират малки стружки, когато се обработват. Това увеличава тяхната степен на ефективна обработваемост/механична обработка, тъй като малките стружки не затормозяват машините и не спират производствения поцес. Това позволява тяхното обработване на автоматични машини, без да е нужна постоянната намеса на машинен оператор. Автоматните стомани със съдържание на олово, също така позволява много по-голяма скорост на обработване.

Ефективна обработваемост

Термина ефективна обработваемост включва следните характеристики:

  • скорост на обработка
  • финиш на повърхността на крайното изделие
  • живот на инструментите, които се използват при обработването на даден метал

Подобряване на качествата за механична обработка

Исторически оловото (Pb), е бил най-използваният елемент за подобряване на качествата за механична обработка, но със засилващите се международни изисквания за опазване на околната среда са намерени алтернативи, като селен (Se), бисмут (Bi) и много други. Съдържанието на сяра (S) подобрява спояването на различните елементи и по този начин увеличава полезният живот на инструментите.

Механични свойства

Механичните свойства на автоматната стомана се определят от примесните елементи, както и термо обработката като закаляване, чрез бързо охлаждане в течност и отгряване на метала (Q+T) или повърхностната обработка като индуктивно закаляване и уякчаване на повърхностния слой черз химикотермична повърхностна обработка (case hardening), в същото време вътрешността на стоманата остава остава без променени механични свойства.

Предлагани сплави от наличност и нова доставка:

Аудакс Корп предлага наличност на голямо разнообразие от марки автоматни стомани. В допълнение, предоставяме оферти и за нова доставка на специфични сплави и размери по клиентско запитване.

Име С max Si max Mn max P max S max Pb max
Без термична обработка
11SMn30 0,14 0,05 0,90-1,30 0,11 0,27-0,33 -
11SMnPb30 0,14 0,05 0,90-1,30 0,11 0,27-0,33 0,20-0,35
11SMn37 0,14 0,05 1,00-1,50 0,11 0,34-0,40 -
11SMnPb37 0,14 0,05 1,00-1,50 0,11 0,34-0,4 0,20-0,35
SAE1215 0,05 - 0,75-1,05 0,04-0,05 0,26-0,35 -
SAE12L14 0,15 - 0,85-1,15 0,04-0,05 0,26-0,35 0,15-0,35
Стомани с уякчаване на повърхностния слой черз химикотермична повърхностна обработка
(case hardening)
10S20 0,07-0,13 0,04 0,70-1,10 0,06 0,15-0,25 -
10S20Pb 0,07-0,0,13 0,04 0,07-1,10 0,06 0,15-0,25 0,20-0,35
15SMn13 0,12-0,18 0,4 0,90-1,3 0,06 0,08-0,18 -
Стомани със закалка, чрез бързо охлаждане в течност и отгряване на метала (QT)
35S20 0,32-0,39 0,04 0,70-1,10 0,06 0,15-0,25 -
35SPb20 0,32-0,39 0,04 0,70-1,10 0,06 0,15-0,25 0,15-0,35
36SMn14 0,32-0,39 0,04 1,30-1,70 0,06 0,10-0,18 -
36SMnPb14 0,32-0,39 0,04 1,30-1,70 0,06 0,10-0,18 0,15-0,35
38SMn28 0,35-0,40 0,04 1,20-1,50 0,06 0,24-0,33 -
38SMnPb28 0,35-0,40 0,04 1,20-1,50 0,06 0,24-0,33 0,15-0,35
44SMn28 0,40-0,48 0,04 1,30-1,70 0,06 0,24-0,33 -
44SMnPb28 0,40-0,48 0,04 1,30-1,70 0,06 0,24-0,33 0,15-0,35
46S20 0,42-0,50 0,04 0,70-1,10 0,06 0,15-0,25 -
46SPb20 0,42-0,50 0,04 0,70-1,10 0,06 0,15-0,25 0,15-0,35

Предлагани размери стомана:

Всички размери са произведени по стандарт EN 10278 и се предлагат с финиш h9 до h11. Аудакс предлага автоматна стомана с широка гама от размери кръгли пръти, квадрати, шестостени и шини. В допълнение можем да предложим и профили по задание /за повече информация посетете раздел специални продукти/.


Изтеглете в PDF:

ТОЛЕРАНСИ КАЛИБРОВАНА СТОМАНА - изтеглете файл