Палети от горещо пресована целулоза

Иновативни транспортни палети

През май 2022 година Аудакс Корп ООД добави в портфолиото си от продукти иновативни транспортни палети, произведени от горещо пресована целулоза.
Този вид палети позволяват оптимизиране на разходите и спомагат за преодоляването на екологичните проблеми свързани с употребата на конвенционални палети.

Предимства

Сред предимствата им, освен намаление на разходи по транспортиране и складиране са и ниското им тегло, както и отпадането на нуждата от сертифициране при износ и улесненото управление на отпадъка след употреба.
Освен търговия с този нов продукт, Аудакс Корп ООД ще извършва, там където е подходящо, и доставки на метали с новият екологичен транспортен палет от целулоза

Повече информация за качествата и предимствата на този продукт може да намерите на страницата на продукта

Галерия