Алуминий свойства и приложение

Характерни за алуминия са относително ниската му плътност и устойчивостта му на корозия, дължаща се на пасивирането чрез образуване на плътен повърхностен слой от оксиди. Конструктивните елементи, изготвени от алуминиеви сплави, играят основна роля в редица отрасли на промишлеността.

Алуминий спецификация на сплави

Вид серии Най-масово предлагани сплави Качества Приложение
Серия 1ххх - Съдържание на алуминий минимум 99% ЕN AW 1050
EN AW 1060
EN AW 1100
Разновидността от сплави от 1-ва серия имат високо ниво на издръжливост срещу корозия. Те не са удачни за термообработка и за машинна обработка.
Имат висока електропроводимост и гъвкавост.
Филтри за гориво, електрически контакти, тръби за радиатори, декоративни компоненти, светлоотразители
Серия 2ххх- Сплави със съдържание на мед между 0,7 до 6,8% EN AW 2007 EN AW 2011
EN AW 2014
ЕN AW 2024
EN AW 2017
2-ра серия предлага сплави с висока издръжливост и твърдост и с добри качества за машинна обработка
Издържат на корозия, но при по-лоши метерологични условия. Изискват допълнително покритие за максимална издръжливост
Трудни за заваряване
Добър за производство на машинни части, болтове и нитове

Често се използва за хидравлични и пневматични компоненти.

Най-подходящите сплави за производство на детайли във военната индустрия

Серия 3ххх - Сплави със съдържание на манган между 0,05 до 1,8% EN AW 3003
EN AW 3004
Сплавите от 3-та серия имат задоволителна якост с добро ниво на издръжливост при условия на корозия. Предоставят добри предпоставки за оформяне, но без опция за термична обработка. Съдове за съхранение, кутий за напитки, домашни уреди, топлообменници, съдове под налягане, външни облицовки на сгради и улуци
Серия 4ххх - Сплав със съдържание на силиций между 0,6 до 21,5% EN AW 4006
EN AW 4007
EN AW 4015
EN AW 4032
При добавяне на силиций към алуминия се намалява и точката на топене и се подобрява течната форма на сплавтта след този процес
Това са единствените сплави, които могат да имат опция за и без последваща термична обработка
Серия 4 се използва главно за заваряване и спояване на отделни елементи
Серия 5ххх – справи със съдържание на магнезий от 0,2 до 6,2% EN AW 5083
EN AW 5052
EN AW 5754
EN AW 5074
EN AW 5005
Сплавите от тази серия имат най-висока степен на издръжливост от сплавите без възможност за гореща обработка. Също така те имат много добри показания при полагане на заваръчни шевове. Механичните свойства на сплави от 5та серия дават предпоставка, за тяхното търсене в следните индустрии: корабостроене, транспортиране, съдове под налягане, строителство на мостове и сгради.
Серия 6ххх - Сплав с магнезий и силиций с около 1% съдържание на двата елемента EN AW 6060
EN AW 6012
EN AW 6063
EN AW 6262
EN AW 6026
EN AW 6005
EN AW 6082
Комбинацията от магнезий и силиций предоставя издръжливост на тази сплав
Добра за заваръчни цели.
Издръжливостта на корозия е добра.
Тази група от сплави е добра за анодизиране, в частност EN AW 6060 и EN AW 6063 за декоративни цели
Подходящи за проектиране на задачи свързани със значителна механична обработка и фрезоване
Сплави като EN AW 6060 и EN AW 6063 се използват главно за производство на прозорци, врати, интериорна декорация и други. EN AW 6082 намира приложение в производства, които изискват по-добри механични качества на метала.
Серия 7ххх - Цинкова сплав EN AW 7075 Много висока якост и твърдост. Тази сплав е изключително трудна за обработка и изисква високо технологични възможности Самолетостроене и военна индустрия

Алум.сплави наименование по EN, DIN, WERKSTOFF N-R

Обозначаване и значение на термична обработка

1. Базови:

 • F - не е извършен специален контрол на топлинната обработка или закаляване след оформянето на продукта
 • O – отгрято състояние – това състояние предоставя най-ниска твърдост и най-висока пластичност на метала
 • H – изтеглен - само за пластично деформируеми продукти/валцови изделия. Използва се за продукти, които са били закалени чрез загряване на ниска температура, след студена обработка.
 • W – това е закалка, която се използва рядко и е доста нестабилна. Тя е пригодна само за сплави, които имат процес на стареене при нормални температурни нива, слек като са били горещо обработени.
 • Т – Използва се за продукти, които са закалени с гореща обработка

2. Т закалка кодове

 • Т1 – Охладено от повишена температура по време на оформящият процес и с процес на естествено стареене за постигане на стабилни механични качества
 • Т2 – Охладено от повишена температура на метала под която е обработван, студена обработка и с естествено стареене за висока стабилност
 • Т3 - Закаляване във воден разтвор, студено обработен /на преса/ и с естествено стареене на метала за висока стабилност
 • Т4 – Закаляване във воден разтвор с естествено стареене на метала за висока стабилност
 • Т5 – Охладено от повишена температура по време на оформящият процес и с процес на изкуствено стареене на метала
 • Т6 – Горещо обработено в разтвор с изкуствен процес на стареене създаващ най-висока якост и механични свойства, но намалява пластичността на метала.
 • Т7 - горещо обработено в разтвор и стабилизирано, което води до подобрени механични свойства – уякчаване
 • Т8 – Закаляване във воден разтвор и на преса за изкуствено стареене
 • Т9 – Закаляване във воден разтвор, изкуствено стареене и закаляване на преса

3. Обозначение на термообработка при валцовани изделия

 • FH – без изискване на механични свойства, студено обработено – студено валцовани продукти
 • ОH/H111 – меко – студено валцовано
 • H12/H134 – ¼ твърдо – студено валцовано
 • H22/H234 – ¼ твърдо – отгрято
 • H32/H334 – ¼ твърдо – уякчено
 • H14/H154 – ½ твърдо – студено валцовано
 • H24/H254 – ½ твърдо – отгрято
 • H34/H354 – ½ твърдо – уякчено
 • H18/H194 – твърдо – студено вацовано
 • H28/H294 – твърдо – отгрято
 • H38/H394 – твърдо – уякчено
 • H19/H1985 – много твърдо – студено валцовано