Олово оловни сплави и изделия

Оловото притежава свойства с високи нива като плътност, ковкост, гъвкавост, електропроводимост и коефициент на термично разширение, и с ниски нива като модул на еластичност, лимит на еластичност, здравина, твърдост и точка на топене, които са с възможно най-ниски нива. Тези свойства правят продукта изключително полезен в голямо разнообразие от приложения. В допълнение оловото има много добра устойчивост на корозия под голямо разнообразие от условия, както и лесно се легира с много други метали и се отлива без големи затруднения.

Предлагани продукти от олово

Оловни листи

Оловните листи спадат в категорията на строителни материали, които имат огромна роля в химическата и свързаните с нея индустрии. Това се дължи на устойчивостта на на оловото към широк спектър от химикали. Оловните листи, също така се използват за изграждане на покриви, подови настилки, за изолация на рентгенови кабинети и предпазване от гама-лъчи. Също така оловните листи служат за намаляване на вибрации и шумоизолация, както и при производство на аноди за електрогалванизиране.

Предлагани размери и сплави:
  • Сплави – Pb 99,94 Cu, Pb99,94, Pb99,97, PbSb3, PbSb4, (6%Sb)
  • Дебелина – от 0,5 до 100мм
  • Ширина – от 10 до 1300мм

Оловни тръби

фирмата предлага оловни безшевни тръби, които са произведени чрез екструзия. Същите намират широко приложение, в следствие на тяхната устойчивост на корозия и гъвкавост, в химическата промишленост и във водопроводни и разпределителни водни системи. Тръбите за тези индустрии се произвеждат главно от химично олово, което има остатъчно съдържание на мед от 0,04 до 0,08%, както и на сребро от 0,002 до 0,02%.


Оловни профили

Аудакс Корп предлага назъбени профили за едромащабни защитни прегради против радиация. Едно от основните им предимства е че може да бъде съчетано използането на различни дебелини и отрязани на точни дължини по задание на клиента.

Предлагани размери профили:
  • Дебелина – от 8 до 30мм
  • Ширина – 100мм
  • Дължина – по задание от клиента

Оловни тухли

оловните тухли намират главно приложение за предпазване от радиоактивна радиация в лаборатории и работна среда. Предлага се в сплав PbSb3 и в различни форми.Оловен припой

този продукт служи като допълнителен материал при свързване на метални части чрез запояване


Оловна вата

предимството на този продукт е че позволява поставянето му на труднодостъпни места.

Предлагани размери:
  • Финна оловна вата – ф0,4мм
  • Груба оловна вата – пресичащи се влакна с размери от 1,5 да 2,00мм.
  • Опаковка – пакети по 25кг

Оловна сплав на блок

използват се при производство на батерии и акумулатори, багрила и в индустрията за нанасяне на покритие на кабели и в леярската промишленост. За информация по предлаганата сплав изтиглете прикачен файл.