профили по индивидуален дизайн от черни и цветни метали

индивидуален дизайн

От 2014 година Аудакс Корп стартира предлагането на горещо валцувани и студено изтеглени профили от черни метали и студено изтеглени профили от цветни метали по конкретно задание на клиент. Някой от тях могат да бъдат произведени в солидна форма или с отвор:

КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - ИНДУСТРИИ:

 • пневматика
 • автомобилостроене
 • хидравлиха
 • заключващи системи
 • машиностроене
 • военна индустрия
 • минна индустрия
 • строителство на мостове и тунели
 • електрозахранващи системи

Гарантираме качеството на екструдирания краен продукт ,в следствие на дългогодишно проучване и партниране с основни производители на тези профили в Европа и Русия. Партньорите ни имат установени практики и сертификация за най-високо ниво на контрол на крайните размери и анализ на химична композиция и механични свойства на профилите.

ПРЕДИМСТВА:

 • 100% гарантирано качество
 • до 60% спестяване от материал
 • отлично качество на повъхността
 • добри механични свойства
 • допринасят за намаление на всички разходи, като намаление операциите по механична обработка и износване на инструментите

ВЪЗМОЖНОСТИ:

 • възпроизвеждане по надежден начин в следствие на автоматизация
 • постигане на точни толеранси
 • устойчивост на високо налягане
 • отлична машинна обработка
 • неограничени опции за дизайн на пофилите

ПРОФИЛИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

 • Алуминий – сплави 2024, 2017, 2007, 6082, 6061 и много други
 • Мед – състояние, форма, размери, по задание на клиента
 • Месинг – сплав, форма, размери по задание на клиента

Профили от черни метали

В зависимот от предпочитанието на клиента и крайната употреба на продукта, профилите могат да бъдат произведени чрез студено изтегляне, горещо изтегляне, студено или горещо валцуване. Нашите партньори предлагат огромно разнообразие от марки стомана, които могат да бъдат поръчани.

За повече информация и текущи запитвания моля свържете се с нашият екип в Пловдив или Търново.