Аудакс Корп направи дарение към Фондация "Надежда за малките"

Аудакс Корп направи дарение към Фондация "Надежда за малките" чрез закупуване на коледни картички. Дарената сума ще се използва за нуждите на малките къщи /Центрове за настаняване от семеен тип за деца/ в гр. София

Надяваме се, че чрез споделяне на информация за фондацията, повече от вас ще се отзоват и също ще подкрепят тази инициатива. Малките къщи са първите места за настаняване от семеен тип не само за територията на София, но и в цялата страта и е алтернатива на Домовете за медико- социални грижи за деца от 0 до 3 години. В тях отделите за закрила на детето настаняват за временно отглеждане бебета и деца в ранна възраст и риск, докато определят последващото им настаняване в семейна среда- връщане в биологичното семейство, настаняване при близки, роднини или осиновяване.